Zajmuje się diagnozą mowy, profilaktyką i terapią logopedyczną. Praca na rzecz Działu Edukacji Wczesnoszkolnej w ramach pracy z dziećmi 6-letnimi, Działu Uczniów Młodszych i na rzecz pozostałych działów w zależności od zapotrzebowania, praca na rzecz Punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, praca na rzecz Punktu Badań Przesiewowych, udział w pracach komisji ZFŚS.

  • Logopeda
  • Edukacji Wczesnoszkolnej, Uczniów Młodszych, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Niepełnosprawnych
  • 68 477 29 03
  • gab. nr 4
  • pn. w godzinach od 12:30 do 16:30, wt. - 9:00 - 13:30, śr. 8:00 - 12:30, czw. 9:00 - 12:30, pt. 12:30 - 16:00.