I Powiatowy Konkurs Logopedyczny – sprawozdanie z przebiegu konkursu

17 maja 2019r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Powiatowego Konkursu Logopedycznego „Cyberprzestrzeń rywalem przyjaźni” zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żaganiu. Patronat nad konkursem objęła pani wicestarosta Anna Michalczuk, która jednocześnie była przewodniczącą jury. Dziękujemy!

Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności oraz wspólna praca logopedy, wychowawcy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. Bardzo cieszy nas trafna interpretacja tematu konkursu a przede wszystkim świadomość dzieci w aspekcie wagi przyjaźni, rozmowy z drugim człowiekiem „twarzą w twarz”. Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzą, że komputer służy jako narzędzie do pracy, do zdobywania wiadomości ogólnych, a nie do spędzania wolnego czasu. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. Dzieci za trud pracy zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem.

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu!

 

Leave a reply