• Jak pomóc osobom przeżywającym żałobę

  Jak pomóc osobom przeżywającym żałobę

  Cele interwencji psychologicznej 1. Pozwól dziecku doświadczać smutku. Dzieci zbyt rzadko dostają pozwolenie na to, żeby się smucić. Dora Black ujmuje to w następujący sposób: „Ludzie zwykle unikają rozmowy z dzieckiem na temat zmarłego rodzica, pogłębiając w ten sposób jego dezorientację i nie dając mu możliwości zweryfikowania własnych sądów”. 2. Pomagając dziecku w radzeniu sobiePrzeczytaj cały artykuł
 • Rozwodowe trzęsienie ziemi – jak zadbać o dziecko?

  Rozwodowe trzęsienie ziemi – jak zadbać o dziecko?

  Rozstanie/rozwód powoduje tyle silnych przeżyć i wrażeń, że dorośli gubią perspektywę dziecka w tej sytuacji. Skupieni są na własnym żalu, poczuciu krzywdy, negatywnych uczuciach wobec siebie, trudnościach w podołaniu organizacyjnym czy finansowym wyzwaniom, wynikającym z nowej sytuacji. Informacja o nadchodzących zmianach, które są pewne i ostateczne, są niezbędne dla zrozumienia i przygotowania się na niePrzeczytaj cały artykuł
 • Żałoba u dzieci

  Żałoba u dzieci

  Pracując z dziećmi przeżywającymi okres żałoby, należy zdawać sobie sprawę z indywidualnych różnic w ich rozumieniu umierania i śmierci oraz w formach reagowania na stratę najbliższych. Nie ma jednego schematu, który można stosować we wszystkich przypadkach. Każde dziecko i każda rodzina są jedyne w swoim rodzaju, należy więc rozpatrywać ich problemy indywidualnie, posługując się gruntownąPrzeczytaj cały artykuł
 • Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania

  Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania

  Rozwód – jeden z ważniejszych kryzysów życiowych – niesie zawsze ze sobą zapowiedź zmiany. Rozwód rozpatrywany z punktu widzenia osoby dorosłej jest przełomem w życiu mężczyzny i kobiety, bo zmienia ich sytuację emocjonalną, ekonomiczną i społeczną. Rozwód ujmowany z perspektywy rodziny oznacza przemiany jej struktury i funkcji. Sytuacja dzieci po rozwodzie rodziców jest trudna zPrzeczytaj cały artykuł
 • Agresja u dzieci – porady dla nauczycieli

  Agresja u dzieci – porady dla nauczycieli

  Agresywne zachowanie dzieci należy rozpatrywać w kontekście społecznym oraz w relacji do poziomu rozwoju dziecka. W związku z powyższym pojawiają się trudności w zdefiniowaniu zachowań agresywnych u dzieci.

  Przeczytaj cały artykuł