Magia Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”

W roku 2022, ogłoszonym Rokiem Romantyzmu Polskiego, mija dokładnie 200 lat od wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, zbioru wierszy wyznaczającego początek tejże epoki w dziejach polskiej literatury.

W ramach celebracji rocznicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu zorganizowała wieczorek poetycki dla dzieci ze szkół podstawowych: klasy 7-8 oraz młodzieży ze szkół średnich.

Interesującym urozmaiceniem spotkania był quiz sprawdzający wiedzę uczestników pod kątem stopnia znajomości treści odczytywanych ballad, słodki poczęstunek, dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Nasz piątkowy czas przeznaczony na obcowanie z kulturą wysoką, tak bliską sercom wrażliwych ludzi, był hołdem złożonym wielkiemu Polakowi – Adamowi Mickiewiczowi.

Leave a reply