Jesteśmy jedyną placówką w powiecie żagańskim, oferującą pełne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców  oraz nauczycieli.

Naszą misją jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, to znaczy zapobieganie, redukowanie, a także minimalizowanie trudności, na jakie może napotykać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Realizacja przyjętych celów odbywa się poprzez zapobieganie problemom, mogącym pojawić się w procesie edukacji, a także jeżeli już występują – ich zmniejszaniu.

poradnia_008

Profilaktyka trudności, pojawiających się w okresie edukacji obejmuje:

  • pracę z dziećmi mająca na celu wyrównywanie deficytów i dysharmonii rozwojowych,
  • pomoc w wyborze optymalnego poziomu i rodzaju kształcenia – wsparcie podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, ale także integracyjnej lub specjalnej, jeśli jest to wskazane,
  • szerzenie wiedzy psychologicznej oraz pracę nad umiejętnościami wychowawczymi rodziców i nauczycieli.

Przeciwdziałanie trudnościom już występującym, prowadzące do istotnego ich zmniejszenia obejmuje takie działania jak:

  • terapię pedagogiczną,
  • terapię psychologiczną,
  • terapię logopedyczną,
  • terapię rehabilitacyjną,
  • doradztwo, instruktaż, wsparcie dla rodziców i nauczycieli.

Wizją placówki jest świadczenie najwyższej jakości usług psychologiczno – pedagogiczno logopedyczno- rehabilitacyjnych poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów oraz wdrożenie i utrzymywanie Systemu Jakości pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającej satysfakcję wszystkim Klientom i pracownikom poradni.