Działalność profilaktyczna i doradcza

W roku 2012/2013 zrealizowano 36 prelekcji, w którym wzięło udział 560 osób, w tym:

 • Rodzice: 478
 • Rada Pedagogiczna: 18
 • Nauczyciele: 14

Największym zainteresowaniem cieszył się Dział Edukacji Wczesnoszkolnej, w ramach którego przeprowadzono 13 prelekcji.

Udzielono łącznie 1931 porad, w tym:

 • porady bez badan dla dzieci i młodzieży: 335
 • porady po badaniach przesiewowych dla dzieci: 138
 • porady zawodowe bez badań: 65
 • porady zawodowe na podstawie badań: 255
 • porady dla rodziców i innych: 1261

Działalność diagnostyczna:

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  wpłynęło  1699  zgłoszeń. Zrealizowano 1607  zgłoszeń, w tym:

 • badaniami diagnostycznymi: 1492
 • informacjami: 115

w tym:

 • orzeczenie bez badań lub na bazie wcześniejszych – 13
 • opinia na bazie wcześniejszych badań – 12
 • rezygnacja z badań – 25
 • terapia – 12
 • porady bez badań – 20
 • nie zgłosili się- 30

W I półroczu szkolnym 2013/2014  zrealizowano 18 prelekcji, w których wzięło łącznie 406 osób, w tym:

 • Rodzice: 482
 • Rady Pedagogiczne: 50
 • Nauczyciele: 50

Udzielono łącznie 953 porad, w tym:

 • porady po badaniach przesiewowych dla dzieci: 276
 • porady zawodowe bez badań: 26
 • porady zawodowe na podstawie badań: 77
 • porady dla rodziców i innych: 531

Działalność diagnostyczna

Do Poradni wpłynęło 957 zgłoszeń, z których zrealizowano 787 zgłoszeń, w tym:

 • orzeczenie bez badań lub na bazie wcześniejszych: 14
 • opinia na bazie wcześniejszych badań: 3
 • rezygnacja z badań: 11
 • terapia: 33
 • porady bez badań: 20

Przeprowadzono 964 badań diagnostycznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Pobierz
  Sprawozdanie dyrektora z pracy poradni psychologiczno - pedagogicznej w Żaganiu za I półrocze roku szkolnego 2013/2014
 • Pobierz
  Sprawozdanie dyrektora z pracy poradni psychologiczno - pedagogicznej w Żaganiu w roku szkolnym 2012/2013