PUNKT-SPECYFICZNYCH-TRUDNOŚCI-W-NAUCE-MAGAZYN

DZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci,  rodziców i nauczycieli. Zakres działalności punktu obejmuje: diagnozy, porady, terapie, warsztaty, pogadanki i konsultacje.

Poznaj szczegóły →

DZIAŁ UCZNIÓW MŁODSZYCH

Pełna opieka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna dla rodziców, opiekunów i dzieci w wieku 0-7 lat.

Poznaj szczegóły →

edukacja-wczesnoszkolna-magazyn
profilaktyka-uzaleznieni-magazyn

DZIAŁ UCZNIÓW STARSZYCH

Prelekcje, szkolenia, spotkania dla dzieci uczęszczających do klas IV – VI, ich rodziców oraz nauczycieli. W ramach działu realizowane są programy psychologiczno – wychowawcze, terapie indywidualne i grupowe oraz inne formy wsparcia.

Poznaj szczegóły →

DZIAŁ GIMNAZJUM

Konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych. W ramach działu realizowane są prelekcje dla rodziców i nauczycieli związane z zagrożeniami wieku dorastania, dla uczniów – terapie indywidualne i grupowe.

Poznaj szczegóły →

PUNKT-EDUKCJI-ZAWODOWEJ
BADANIA-PRZESIEWOWE

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Prowadzenie psychologicznych i pedagogicznych badań diagnostycznych, realizacja prelekcji, warsztatów i programów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem. W ramach działu prowadzone są dyżury pedagoga i psychologa dla uczniów potrzebujących wsparcie w zakresie indywidualnych problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Poznaj szczegóły →

DYREKCJA

Aktualnie funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu pełni mgr Halina Szyposz – doświadczony pedagog i socjoterapeuta.

Poznaj szczegóły →

Halina-Szyposz-480x250

SEKRETARIAT

Wszystkie prace związane ze sprawami administracyjnymi pełnione są przez Edytę Przędzielewską – doświadczoną specjalistkę administarcyjną.

Poznaj szczegóły →