Dział gimnazjum wspiera zarówno młodzież gimnazjalną, ich rodziców, jak i nauczycieli w ich prawidłowym funkcjonowaniu. W ramach działu istnieje możliwość odbycia zarówno terapii indywidualnej i grupowej, dopasowanej do określonej grupy odbiorców.

Oferta dla młodzieży gimnazjalnej obejmuje:

 • działalność profilaktyczną i doradczą – zajęcia warsztatowe,
 • prelekcje,
 • konsultacje indywidualne,
 • terapie wprowadzone w formie indywidualnej i grupowej,
 • działania z zakresu preorientacji zawodowej.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla tej grupy znajduje się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

gimnazjum-magazyn
dla-rodziców-gimnazjum

Oferta dla rodziców obejmuje:

 • prelekcje związane z zagrożeniami wieku dorastania,
 • konsultacje indywidualne na tematy związane z pracą z dzieckiem mającym problemy w nauce, profilaktyką uzależnień behawioralnych czy wyboru dalszego kształcenia,
 • działania z zakresu terapii uczniów z dysfunkcjami – konsultacje, prelekcje, mediacje rodzinne.

Szczegóły dot. tej oferty znajdują się na podstronie z ofertą dla tej grupy.

Dowiedz się więcej →

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

 • prelekcje związane z okresem wieku dorastania,
 • konsultacje indywidualne na tematy związane z metodami i technikami wspierających uczniów w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z okresu dorastania,
 • dostarczanie aktualnej wiedzy z zakresu dysleksji,
 • udział w Radach Pedagogicznych w charakterze prelegenta,

Ze szczegółami dot. oferty na nauczycieli można zapoznać się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

gimnazjum-dla-nauczycieli

Specjaliści pracujące w tym dziale: