Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uzyskała specjalizację I stopnia z zakresu psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studia podyplomowe w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Poznaniu oraz w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoprofilaktyką i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i rodzinnymi w dziale gimnazjalnym.

Jest koordynatorem funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego dla pedagogów szkolnych utworzonego przy PP-P. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez IPZ PTP w Warszawie, pełni dyżury w Rodzinnej Poradni Specjalistycznej, udzielając pomocy dzieciom, rodzicom i innym dorosłym uwikłanym w zjawisko przemocy domowej.

Małgorzata-Orzeł

Współtworzyła powstanie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Dziecka Krzywdzonego i Zaniedbywanego, jest członkiem „Porozumienia Niebieska Linia”. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo- Psychologicznego w Sprawach z Udziałem Dzieci w FDN w Warszawie, występuje jako biegły psycholog w sprawach sądowych. Od wielu lat angażuje się w ogólnopolskie kampanie społeczne przeciwdziałające zjawisku przemocy w rodzinie. Przez dwa lata współprowadziła Szkołę Liderów Młodzieżowych w ramach projektu Starostwa Powiatowego „Pokonać własne ograniczenia”.

Od kilku lat współprowadzi też program edukacyjno- korekcyjny dla osób stosujących przemoc domową ( ukończyła szkolenie przygotowujące doprowadzenia programu „Partner” w Fundacji „Będziesz” w Poznaniu). Odbyła szkolenia z zakresu diagnozowania i pomocy dzieciom z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz dzieciom z problemem ADHD prowadzone przez A. Kołakowskiego. Obecnie kontynuuje szkolenia z zakresu terapii systemowej par – cykl szkoleniowy prowadzony przez Marię Haracz- Dąbrowską oraz terapii ericksonowskiej dzieci i rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim filia w Poznaniu.