Specjalista neurologopeda dyplomowany, pedagog z kilkunastoletnim stażem.

Ukończyła studia podyplomowe przy UW w 1996r. i specjalizację z neurologopedii w Lublinie, w1999r. Posiada certyfikat PSTM. Od r. 2001 nauczyciel dyplomowany. W PPP sprawuje opiekę logopedyczno-pedagogiczną w Dziale Logopedycznym. Posiada kwalifikacje uprawniające do realizacji przesiewowych badań słuchu dzieci od 3 roku życia i młodzieży, a także do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawcy grupy kolonijnej.

Realizuje: diagnozę logopedyczno-pedagogiczną w zakresie kompetencji językowych i dydaktycznych; terapię logopedyczną indywidualną i grupową osób z opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłową artykulacją, fonacją, emisją, jąkających się, itp. programy profilaktyczne i terapeutyczne; warsztaty dla opiekunów i dzieci; prelekcje na terenie placówek; przesiewowe badania logopedyczne i słuchu.

Reanata-Dziurdzia-Pernal