Socjolog, doradca zawodowy, nauczyciel mianowany. Ukończyła socjologię o specjalności: socjologia zachowań ludzkich oraz doradztwo psychospołeczne na Uniwersytecie Szczecińskim. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła kurs pedagogiczny oraz studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego.

Prowadzi Dział Młodzieżowy i Orientacji Zawodowej. Przeprowadza badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, udziela porad dla młodzieży, rodziców i nauczycieli   w ramach pracy działu i  Punktu Edukacji Zawodowej wspierając drogę edukacyjną i zawodową.

maciejak_new

Ponadto zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych prowadząc indywidualne i grupowe badania zawodowe. Kolejnym obszarem działań zawodowych jest prowadzenie terapii pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce.

Jest współautorem programów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu preorientacji zawodowej o tematyce:

Kim będę”,„Ja w przyszłości”, „Wybór zawodu a ograniczenia zdrowotne”, „Motywacje i aspiracje młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” jak i programów dotyczących tematyki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów.