Dział uczniów młodszych wspiera zarówno dzieci uczęszczające dla klas I-III, ich rodziców, jak i nauczycieli w ich prawidłowym funkcjonowaniu. W ramach działu istnieje możliwość odbycia zarówno terapii indywidualnej i grupowej, dopasowanej do określonej grupy odbiorców.

Oferta dla dzieci obejmuje między innymi:

 • badania diagnostyczne (logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne i rehabilitacyjne),
 • zajęcia profilaktyczne prowadzone w formie warsztatów,
 • przesiewowe badania logopedyczne, słuchu i wzroku,
 • zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.

Szczegóły dot. oferty dla uczniów klas I – III znajdują się na podstronie z ofertą dla tej grupy wiekowej.

Dowiedz się więcej →

klasy-I-III-magazyn
dla-rodziców-dział-uczniów-młodszych

Oferta dla rodziców obejmuje:

 • konsultacje i porady ukierunkowujące pracę z dzieckiem,
 • zajęcia edukacyjne w formie pogadanek na tematy związane z edukacją dzieci, zaburzeniom mowy czy zachowań agresywnych i ich przyczyn,
 • warsztaty mające na celu wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu umiejętności i odpowiedzi na pytania pojawiające się w procesie wychowywania dzieci.

Szczegółowe informacje obejmujące ofertę dla rodziców znajdują się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

 • porady i konsultacje ukierunkowujące pracę z dzieckiem,
 • prelekcje na temat konfliktów w klasie czy integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
 • wsparcie z zakresu organizowania i realizacji zajęć terapeutycznych,
 • dyżury psychologa, pedagoga i logopedy w szkole.

Szczegół dot. oferty dla nauczycieli znajdują się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

ucznow-mlodzszych-dla-nauczycieli

Specjaliści pracujący w tym dziale