Jest dyplomowanym nauczycielem, pedagog-terapeuta z ponad 26 letnim stażem pracy. Zajmuje się profilaktyką, doradztwem, diagnozą, postdiagnozą i terapią uczniów młodszych z I etapu edukacyjnego przejawiających trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na KUL-u w Lublinie oraz Studium Terapii Pedagogicznej.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się. W ramach doskonalenia zawodowego brała udział w seminarium na temat diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki organizowanym przez COM w Warszawie, w kursach doskonalących i warsztatach,min. „Prawa dziecka (człowieka) w edukacji”, „Afazja – diagnoza i terapia”, „Mierzenie jakości pracy szkoły wspomagane techniką informatyczną, „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa”.

Krystyna-Tomczyk

W poradni prowadzi Dział Uczniów Młodszych. Zajmuje się profilaktyką, doradztwem, diagnozą, postdiagnozą i terapią uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego, przejawiających trudności w uczeniu się i zachowaniu. Udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym tematyką dziecka w młodszym wieku szkolnym.