Psycholog, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną dzieci szkół podstawowych z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w zachowaniu. Prowadzi również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła kurs doskonalący „Metoda Dobrego Startu I stopnia” w Fundacji Promyk Słońca.

Uczestniczyła w następujących szkoleniach: „ Rodzina wychowująca dziecko z FASD- standardy postępowania i terapii” w Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach , „Realizacja indywidualnego planu pomocy dziecku w oparciu o zintegrowany system współdziałania” w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu oraz „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Marzena-Drozdek

Ukończyła Studium Psychologii Sądowej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Na stałe współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.