Dział uczniów starszych wspiera zarówno dzieci uczęszczające dla klas IV-VI, ich rodziców, jak i nauczycieli w ich prawidłowym funkcjonowaniu. W ramach działu istnieje możliwość odbycia zarówno terapii indywidualnej i grupowej, dopasowanej do określonej grupy odbiorców.

Oferta dla dzieci obejmuje:

  • realizację programów psychologiczno – wychowawczych,
  • realizację programu terapeutycznego dot. radzenia sobie ze stresem,
  • prowadzenie specjalnych badań diagnostycznych,
  • badania słuchu i wzroku,
  • prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

szkoła-III-VI
dla-rodzicow-klasa-iv-vi

Oferta dla rodziców obejmuje:

  • udzielanie porad bez badań w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
  • prowadzenie prelekcji na temat problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci objętych opieką działu oraz objętych realizacją w/w programu profilaktyczno-wychowawczego: „STOP przemocy” – dot. przejawów przemocy rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z nią.

Dowiedz się więcej →

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

  • udzielanie porad bez badań w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
  • udzielanie konsultacji nauczycielom a także pomocy w podnoszeniu kwalifikacji własnych oraz zgłaszającej się młodzieży studiującej,
  • prowadzenie prelekcji na temat problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci objętych opieką działu.

Dowiedz się więcej →

uczniow-starszych-dla-nauczyciela

Specjaliści pracujący w tym dziale: