Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie kierunek: psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim.

W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła m. in. takie formy doskonalenia jak:

Studium Podyplomowe „Terapia przez sztukę” (Uniwersytet Wrocławski), „Kurs kwalifikacyjny: pedagogiczny dla nauczycieli” (ZDZ Żary), „Kurs podstawowy I stopnia EEG – Biofeedback” (Fundacja Promyk Słońca Wrocław), kurs doskonalący dot. „Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART) (CMPPP Warszawa), szkolenia dot.: „Orzecznictwa w Poradniach Psychologiczno –Pedagogicznych w sprawach uczniów słabo słyszących i niesłyszących”, „Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich”, „Diagnozy dyskalkulii rozwojowej uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej”.

Aleksandra-Karaś-Kałwa

„Diagnozy i terapii dzieci autystycznych”, „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (WODKAR Zielona Góra) itp. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej       w Żaganiu diagnozuje dzieci szkół podstawowych  z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi i w zachowaniu. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową, doskonaląc się w formie terapii przez sztukę – dramaterapii oraz EEG – Biofeedback.

Współpracowała  z Żagańskim Stowarzyszeniem „Amazonek”. Realizowała programy profilaktyczno – edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci  i młodzieży tj.: ”Młodzież wobec uzależnień”, „Odnaleźć siebie”, „Nasze spotkania”, „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, „Chemiczna pułapka”itp. Jest autorem wielu programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży m. in.: „Dotyk dobry i zły” (dot. przemocy seksualnej dorosłych wobec dzieci), „Radzę sobie ze stresem”, „Radzę sobie z gniewem”, „Radzę sobie z lękiem, napięciem i niepokojem” (dot. pracy nad emocjami), „Przemoc dzieci wobec dzieci”, „STOP przemocy” (dot. przemocy rówieśniczej), „Nasza klasa”, „Tworzymy klasę” (zajęcia integracyjne) itp.