Nauczyciel dyplomowany, pedagog-terapeuta, logopeda, 22 lata stażu pracy. Prowadzi opiekę nad dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, profilaktykę i korygowanie różnego rodzaju zaburzeń mowy. Prowadzi badania słuchu i wzroku Komputerowym Systemem Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę” i Wzroku „Widzę”.

Sprawuje dyżury w Punkcie Specyficznych Trudności w Nauce i Punkcie Uzależnień. Jest autorem programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI i starszych.

Odbyte  szkolenia:

 • Wokół inteligencji emocjonalnej – uczucia w szkole.”
 • „Praca z dzieckiem mającym zaburzoną percepcję słuchową.”
 • „Dysleksja – diagnostyka, leczenie, terapia.”
 • „Autyzm- diagnoza i terapia.”
 • „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków.”
 • Warsztaty: ”Afazja- diagnoza i terapia”.
 • „Integracja percepcyjno-motoryczna.”
 • Warsztaty: ”Specyficzne trudności uczniów kl. I-III w uczeniu się matematyki.”
 • Warsztaty: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa.”

Realizator, autor i współautor programów profilaktyczno – wychowawczych:

 • „ Ja i moja klasa”- dla klas V z zakresu kształtowania umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
 • „Asertywności można się nauczyć” – dla klas VI z zakresu nabywania umiejętności  wyrażania własnych przekonań.
 • „ Dotyk dobry i zły”- dla klas IV  z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
 • „STOP przemocy”     –    dla klas V dot.  przejawów przemocy  rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z nią.
 • „Narkotyki – nie biorę”  – dla kl. VI dot. nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z substancjami zmieniającymi świadomość.
 • „Bądź asertywny”- dla klas VI dotyczący sposobów  nabywania umiejętności wyrażania własnych przekonań i mówienia ”nie”.
 • „Chemiczna pułapka” – dla klas V z zakresu profilaktyki nikotynizmu.
 • „Odnaleźć siebie”- program psychoedukacyjny.
 • „Młodzież wobec uzależnień”- z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
 • „Życie bez nałogów”- z zakresu profilaktyki uzależnień od nikotyny.
Maria-Misztal