Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Wczesnoszkolnej kierowany jest do dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. W ramach działu realizowane są programy terapeutyczno – profilaktyczne i wsparcie tyflopedagoga. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą indywidualną i grupową.

Oferta dla dzieci obejmuje między innymi:

  • badania diagnostyczne (logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne i rehabilitacyjne),
  • zajęcia profilaktyczne prowadzone w formie warsztatów,
  • przesiewowe badania logopedyczne, słuchu i wzroku,
  • zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.

Szczegóły dot. oferty znajdują się na podstronie z ofertą dla tej grupy wiekowej.

Dowiedz się więcej →

edukacja-wczesnoszkolna-magazyn
dla-rodziców-edukacja-wczesnoszkolna

Oferta dla rodziców obejmuje:

  • konsultacje i porady ukierunkowujące pracę z dzieckiem,
  • zajęcia edukacyjne w formie pogadanek (oferta grupowa),
  • poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

Szczegółowe informacje obejmujące ofertę dla rodziców znajdują się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

  • ukierunkowywanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem w placówce oraz w domu rodzinnym po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych,
  • pomoc nauczycielom w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek macierzystych,
  • warsztaty dla nauczycieli.

Szczegół dot. oferty dla nauczycieli znajdują się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

wczesnoszkoly-dla-nauczycieli

Specjaliści pracujący w tym dziale