Pedagog- Terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Absolwent Wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończył m. in. Podyplomowe Studia Pedagogiczne dla Nauczycieli (Wrocław), Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli (AWF Wrocław), specjalizację z odnowy biologicznej i masażu (AWF Wrocław).

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się badaniem pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozą rozwoju psychoruchowego dzieci metodami wystandaryzowanymi, badaniem rehabilitacyjnym dzieci i młodzieży.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami postawy, skoliozami, oraz wadami stóp metodami:

 • diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,
 • metoda FED (ang. Fixation – ustabilizowanie, Elongation – wydłużenie, Derotation – derotacja),
 • metoda Trójpłaszczyznowa terapią wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber.

Współpracuje ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w celu diagnozowania wad postawy, prowadzi terapię SI, indywidualną terapię rehabilitacyjną, udziela pomocy w zakresie oddziaływań rehabilitacyjnych w domu, udziela porad rodzicom oraz uczniom na podstawie przeprowadzonych badań.

Marcin-Tarant

Przebyte kursy i uprawnienia:

 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 15912
 • kurs PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Wrocław)kurs Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (Wrocław)
 • kurs Terapeuty SI dający kwalifikacje do diagnozy, planowania i prowadzenia terapii SI (Wrocław)
 • kurs Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (Wrocław)
 • kurs leczenia skolioz idiopatycznych metodą FED (Zgorzelec)
 • kurs Wielowymiarowa terapia manualna stóp (Wrocław)
 • kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Wrocław)
 • kurs Diagnozy Funkcjonalnej Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju- PEP-R (Wrocław)
 • kurs Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne (Poznań)
 • kurs Terapia neurotaktylna cz I (Wrocław)
 • kurs Kinesiology Taping (Wrocław)
 • kurs Kinesiology Taping Plastrowanie Dynamiczne w Pediatrii (Opole)
 • kurs Kinematic Taping Concept (Świdnica)
 • kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg Karela Lewita (Wrocław)
 • kurs Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Wrocław)