Psycholog, zajmuje się wczesną pełną diagnozą psychologiczną, doradztwem dla opiekunów oraz psychoterapią dzieci.

Nauczyciel dyplomowany, posiada pierwszy stopień specjalizacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Absolwentka m.in. studiów podyplomowych „Psychoprofilaktyka, diagnoza i elementy psychoterapii w poradnictwie psychologicznym” (rok ukończenia 1990 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

matuszewska_new

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1999 – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie). Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagającym Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu, członek Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Żaganiu.

Instruktor i realizator programów profilaktycznych m.in. „Trzeci elementarz, czyli program Siedmiu Kroków”, „Nasze spotkania”, „Debata”, „Korekta”, „Jestem OK”, „Noe”, „Program Młodzieżowych Liderów Zdrowego Stylu Życia”. Organizator Punktu Wczesnej Wspomagania Rozwoju. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ambasador kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, „Alkohol, nieletnim dostęp zabroniony”, „Sonda 21”.