Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła pedagogikę przedszkolną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuje się diagnozą mowy, profilaktyką i terapią logopedyczną.Opieką logopedyczną obejmuje dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne.

Prowadzi logoterapię dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy o charakterze dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, afazji.

Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Ukończyła szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci przedszkolnych, a także diagnozy skalą funkcjonalną do diagnozy PEP -R dzieci autystycznych.

Realizator programów Słyszę ,Mówię oraz diagnozowania zaburzeń słuchu za pomocą przesiewowych badań słuchu  z zastosowania programu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Wioletta-Szydzik