Doctor In Ophthalmology Clinic

Celem Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci.

Wczesna diagnoza nieprawidłowości u dzieci pozwoli na zahamowanie występujących dysproporcji, które nie rozwijane mogą doprowadzić do:

  • zaburzeń i koncentracji uwagi,
  • problemów z nauką,
  • trudnościami z adaptacją do środowiska szkolnego.

Po przeprowadzeniu badań dokonywana jest szczegółowa analiza wyników oraz ich przekazanie rodzicom i wychowawcom wraz z zaleceniami postdiagnoistycznymi.

Wszystkie działania oferowane przez poradnię są bezpłatne!

PRACOWNICY PUNKTU