W swojej pracy specjalizuje się w terapii zaburzeń komunikacji m.in. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienia rozwojowe.

Jest diagnostą i terapeutą  typowych wad wymowy, takich jak: sygmatyzm, parasygmatyzm, lambdacyzm, paralambdacyzm, rotacyzm, pararotacyzm itd.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się wczesna nauka czytania.

Anna-Rogala-Krakowska

Ukończyła studia podyplomowe „Logopedia z Terapią Pedagogiczną” na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Przebyła następujące kursy:

  • Oligofrenopedagogika;
  • Kurs pedagogiczny;
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
  • Kurs instruktorski Masażu Shantala.

Brała udział w następujących szkoleniach i konferencjach:

  • „Porażenie nerwu twarzowego. Elementy wczesnej interwencji klinicznej”;
  • „Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania”;
  • „Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów”.
  • ” Magia ruchu”, czyli aerobik umysłu dla osób niepełnosprawnych     intelektualnie”.
  • Udział w międzynarodowej konferencji logopedycznej „Aktualne problemy logopedii”.