Oligofrenopedagog – konsultacje, diagnoza, terapia pedagogiczna, badanie komputerowe wzroku „widzę”.

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych oraz oligofrenopedagogiki. Zajmuje się diagnostyką dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoznawaniem przyczyn dydaktycznych, odroczeniem oraz przyspieszeniem obowiązku szkolnego. Obejmuje opieką dzieci od 0 do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

patka_new

Prowadzi badania przesiewowe dojrzałości szkolnej w oddziałach zerowych oraz komputerowe badania przesiewowe wzroku „WIDZĘ 2”.

Prowadzi zajęcia w grupach przedszkolnych „Gry i zabawy przeciwko agresji.” Udziela pomocy i wsparcia rodzicom działającym przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”.