Boy doing homework

Punkt świadczy usługi pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów na różnych etapach edukacji, ich rodziców oraz nauczycieli.

Zakres oferowanych działań obejmuje:

  • diagnozy przyczyn trudności w nauce, szczególnie pod kątem ewentualnych zaburzeń dyslektycznych;
  • porady bez przeprowadzania badań oraz porady po badaniach diagnostycznych udzielanych uczniom na wszystkich etapach edukacji, rodzicom i nauczycielom;
  • terapie indywidualne i grupowe – zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne;
  • warsztaty dla rodziców, nauczycieli i uczniów z zakresu wykorzystania mnemotechnik do pracy terapeutycznej z dzieckiem dyslektycznym w domu i szkole;
  • pogadanki i prelekcji dla nauczycieli, Rad Pedagogicznych, rodziców i uczniów, dotyczących tematyki związanej z dysleksją oraz ogólnymi trudnościami w nauce i zachowaniu;
  • konsultacje dla nauczycieli i studentów;

Wszystkie działania oferowane przez poradnię są bezpłatne!