Jugendprobleme Alkohol

Oferta punktu kierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich tych osób, dla których ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo bliskich. Prowadzimy porady i konsultacje dla nauczycieli i innych zainteresowanych.

Działania oferowane w ramach punktu to między innymi:

  • udzielanie porad dotyczących uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków itp.;
  • doradztwo w zakresie form pomocy osobom uzależnionym;
  • pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem;

Wszystkie działania oferowane przez poradnię są bezpłatne!