Portrait of beautiful young girl on the playground.

Punkt świadczy usługi pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla rodziców i dzieci w wieku do 7 roku życia.

Celem punktu jest kompleksowe i specjalistyczne oddziaływanie, wykonywane w celu pobudzenia psychoruchowego dziecka oraz pomoc rodzicom, opiekunom, nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Uczulamy, że nieprawidłowości rozwoju dziecka w strefach związanych z poruszaniem się, mową, zachowań społecznych czy zdolności intelektualnych mogą prowadzić do pogłębiania się problemu, dlatego ważne jest, aby w przypadku zauważenia jakiejkolwiek dysproporcji interweniować tak szybko, jak to możliwe.

Wszystkie działania oferowane przez poradnię są bezpłatne!