edukacja-wczesnoszkolna-magazyn

DZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Oferta obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji. Przeprowadzane formy zajęć to między innymi: terapie psychologiczne i logopedyczne, warsztaty i zajęcia wdrożeniowe.

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ UCZNIÓW MŁODSZYCH (KLASY I – III)

Oferta kierowana jest do uczniów od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Formy wsparcia to między innymi: badania diagnostyczne, zajęcia profilaktyczne – warsztaty, indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

Dowiedz się więcej →

klasy-I-III-magazyn
szkoła-III-VI

DZIAŁ UCZNIÓW STARSZYCH (KLASY IV – VIII)

Wsparcie dla uczniów od czwartej do szóstej szkoły podstawowej obejmuje realizacje programów profilaktyczno – wychowawczych i terapeutycznych, prowadzenie diagnozy oraz różnych form terapii indywidualnych i grupowych.

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Oferta kierowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje: prowadzenie badań diagnostycznych, realizację zajęć profilaktycznych, warsztatowych, programów i prelekcji. Terapie indywidualne i grupowe.

Dowiedz się więcej →

mlodziez