dział-uczniów-młodszych

Oferta:

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu oraz mowy.
 • Wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych  dla dzieci  w młodszym wieku szkolnym: pedagogicznych , psychologicznych , logopedycznych, rehabilitacyjnych.
 •  Przesiewowe  logopedyczne  uczniów klasy pierwszej w SP nr 7 w celu opracowania kompleksowej pomocy.
 •  Przesiewowe badania komputerowe wzroku oraz słuchu i mowy.
 •  Opieka nad dziećmi  odroczonymi od obowiązku szkolnego , które w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły naukę w kl.1.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej – pedagogiczna, psychoterapia, logoterapia, rehabilitacja.
 • Terapia logopedyczno- pedagogiczno – psychologiczna grupowa „Czytanie daje moc „kompleksowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania.
 • Komputerowa stymulacja pracy mó-zgu z udziałem EEG Biofeedback.

Realizacja programów profilaktyczno- terapeutycznych

 • „Konflikty w klasie”kl 2
 • Czego jeszcze nie widziałem w swoim koledze” integracja dziecka niepełnosprawnego w klasie
 • „Ja i moja klasa ”kl 3
 • „Radzę sobie ze strachem lękiem i niepokojem”k l2
 • „Jak radzić sobie ze złością”kl 1
 • „Rozmawiaj ze mną mamo”
 • „Poznaję zasady dobrego współdziałania w szkole”

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU