dział-ucznów-starszych

Oferta:

 • Prowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 • Poszerzanie diagnozy o inne badania specjalistyczne : neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne itd.
 • Wykonywanie badań słuchu i wzroku w ramach Systemu Powszechnych Badan Przesiewowych Słuchu „Słyszę” oraz Systemu Powszechnych Badan Przesiewowych „Widzę” oraz wykonywanie badań słuchu aparatem SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny-aparat do diagnozy słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego).

Prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej:

 • psychologicznej: psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzin, z trudnościami emocjonalnymi i innymi,
 • pedagogicznej (zajęcia z dzieckiem dyslektycznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównywanie wiedzy),
 • logopedycznej (różnego rodzaju zaburzenia mowy i/lub wymowy dziecka).
 • rehabilitacyjnej (różnego rodzaju wady postawy).

Realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych:

 • „Dotyk dobry i zły”- dla klas IV z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
 • ,,Stop Przemocy”- zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród uczniów szkół podstawowych ( kl. V-VI)
 • ,,Chemiczna pułapka”- zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, kształtujące postawy asertywne w zetknięciu ze środkami psychoaktywnymi (kl. V-VI).
 • ,,Radzę sobie ze stresem”- zajęcia warsztatowe dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych m.in. w sytuacji stresu przed sprawdzianem kończącym kl.VI-tą.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU