edukacja-wczesnoszkolna

Oferta indywidualna

 • terapia logopedyczna,
 • masaż twarzoczaszki wg Castillo Moralesa,
 • badania audiometryczne,
 • badania przetwarzania słuchowego.

Oferta grupowa

 • przesiewowe badania logopedyczne,
 • badania słuchu na terenie placówki,

Programy profilaktyczno-terapeutyczne:

 • „Co trzeba wiedzieć, żeby dziecko chciało powiedzieć?”,
 • „Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego”,
 • „Zapobieganie wadom słuchu i mowy”,
 • „Dojrzałość szkolna dziecka”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu oferuje pomoc tyflopedagoga w zakresie:

 • badań pedagogicznych dzieci z wadami i schorzeniami wzroku,
 • terapii wzroku,
 • konsultacji indywidualnych,
 • doradztwa w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych,
  działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Oferta obejmuje:

 • zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
 • terapię metodą SI (integracji sensorycznej),
 • terapię usprawniająca w zakresie korekcji wad postawy, wad wrodzonych, schorzeń neurologicznych, genetycznych oraz dysfunkcji narządu ruchu,
 • terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną,
 • pomoc tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
 • diagnozę i rehabilitację neurologopedyczna mowy z zaburzeniami: afatycznymi, dyzartrycznymi, autystycznymi, jąkania, dyslalii organicznej towarzyszącej rozszczepom podniebienia oraz niedosłuchom, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii wielorakiej, mutyzmu,
 • wykrywanie zaburzeń rozwojowych – badania przesiewowe wzroku, słuchu, logopedyczne, rehabilitacyjne.
Physiotherapie mit kleinem Jungen

Pracownicy działu