wczesnoszkoly-dla-nauczycieli

DZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Oferta obejmuje konsultacje dla nauczycieli i pedagogów, przesiewowe badania pedagogiczne i logopedyczne. Ponadto szkolenia dla Rad Pedagogicznych i inne.

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ UCZNIÓW MŁODSZYCH (KLASY I – III)

Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi: porady ukierunkowujące pracę z dzieckiem, konsultacje, różnego rodzaju prelekcje, pomoc w organizowaniu i realizowaniu zajęć terapeutycznych w szkole oraz wsparcie w opracocywaniu indywidualnych programów nauczania.

Dowiedz się więcej →

ucznow-mlodzszych-dla-nauczycieli
uczniow-starszych-dla-nauczyciela

DZIAŁ UCZNIÓW STARSZYCH (KLASY IV – VIII)

Udzielanie porad bez badań w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego, konsultacje, prelekcje na temat problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci objętych opieką działu

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Dyżury konsultacyjne psychologa i pedagoga na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego – porady dla  nauczycieli, pomoc udzielana  nauczycielom w zakresie problematyki  związanej z dysleksją  rozwojową, prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Dowiedz się więcej →

two teenagers with notebooks at school