dla-nauczycieli-wczesnoszkolna

Działalność profilaktyczna i doradcza:

 • Współpraca ze szkołami, z przedszkolami w celu wyszukiwania dzieci z trudnościami w realizacji materiału programowego głównie grup „0”.
 • Ukierunkowywanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem w placówce oraz w domu rodzinnym po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.
 • Obserwacja pracy dziecka na terenie placówek.
 • Porady indywidualne bez badań dla nauczycieli dzieci odnośnie:  rozwiązywania problemów związanych z rozwojem, nauką i zachowaniem, realizacją obowiązku szkolnego w tym uczniów niepełnosprawnych/zagrożonych niepełnosprawnościami; stosowania metod pracy, wykorzystywania specjalistycznych  pomocy edukacyjnych, pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym (w tym w ramach WWR), pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności dziecka.
 • Prowadzenie punktów konsultacyjnych na terenie placówek, na Pikniku Zdrowia dla rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc nauczycielom w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek macierzystych.

Warsztaty dla nauczycieli:

 • „Wady postawy ciała”.
 • „Profilaktyka zachowań niepożądanych”.
 • „Wpływ postaw wychowawczych na funkcjonowanie emocjonalne dziecka”.
 • „Wczesna diagnoza dziecka krzywdzonego.”
 • „Działania przedszkola budujące w dziecku tolerancję.”
 • „Zadbaj o swój głos”
 • „Współczesne trendy zagrożeniem dla rozwoju mowy najmłodszych”. –prelekcja

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU