Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych poprzez:

  • prowadzenie warsztatów: ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I – realizacja programu „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” ( II semestr);
  • dyżury konsultacyjne psychologa na terenie ZSP w Iłowej – porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli (zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, dydaktycznych i innych);
  • dostarczanie nauczycielom aktualnej wiedzy z zakresu dysleksji,
  • udzielanie pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z młodzieżą, prowadzenie indywidualnych konsultacji;
  • propagowanie programu edukacyjno-terapeutycznego ,,Ortograffiti”;
  • omawianie i rozwiązywanie problemów wybranych uczniów na Posiedzeniach Zespołu Orzekającego – orzekanie o potrzebie różnych form pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  • Systematyczne śledzenie losów uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez: utrzymywanie systematycznego kontaktu z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, rodzicami, kuratorami sądowymi.
two teenagers with notebooks at school

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU