klasy-IV-VI-dla-nauczycieli

Oferta:

  • Udzielanie porad bez badań (rodzicom, nauczycielom, pedagogom szkolnym i innym zainteresowanym osobom w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego).
  • Udzielanie konsultacji nauczycielom.
  • Prowadzenie rad pedagogicznych na temat: „Otwarta szkoła” – współpraca z rodzicami drogą do sukcesu dziecka; „Bezpieczna szkoła” – skuteczne rozwiązywanie konfliktów; „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny – zasady skutecznej motywacji.”
  • Dostosowywanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów końcowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego:

  • „Dotyk dobry i zły”- dla klas IV z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
  • ,,Stop Przemocy”- zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród uczniów szkół podstawowych ( kl. V-VI)
  • ,,Chemiczna pułapka”- zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, kształtujące postawy asertywne w zetknięciu ze środkami psychoaktywnymi (kl. V-VI)
  • ,,Radzę sobie ze stresem”- zajęcia warsztatowe dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych m.in. w sytuacji stresu przed sprawdzianem kończącym kl.VI-tą.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU