dla-rodziców-edukacja-wczesnoszkolna

DZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Oferta obejmuje poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupowych lub indywidualnie.

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ UCZNIÓW MŁODSZYCH (KLASY I – III)

Oferta kierowana jest do rodziców uczniów uczęszczających od pierwszej do trzeciej klasy podstawowej i obejmuje porady ukierunkowujące pracę z dzieckiem, konsultacje i zajęcia edukacyjne w formie pogadanek.

Dowiedz się więcej →

dla-rodziców-dział-uczniów-młodszych
dla-rodzicow-klasa-iv-vi

DZIAŁ UCZNIÓW STARSZYCH (KLASY IV – VIII)

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców uczniów klas od IV do VI. Oferta obejmuje prelekcje na temat problemów dydaktyczno – wychowawczych i konsultacje.

Dowiedz się więcej →

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania, trudności w nauce , trudności emocjonalnych, adaptacyjnych i innych.

Dowiedz się więcej →

klotnia