Konsultacje indywidualne dla rodziców udzielanie porad bez badań na temat:

 • wsparcia dla ucznia ze szczególnym uwzględnieniem ucznia niepełnosprawnego w szkole,
 • pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce i trudnościami w zachowaniu,
 • profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych dotyczących nastolatków.

Utrzymywanie kontaktu z rodzicami – działania z zakresu terapii uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi:

 • spotkania instruktażowe nt. jak postępować z
  dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 •  prowadzenie prelekcji dot. problematyki diagnozy dysleksji, form pomocy dziecku dyslektycznemu w  domu, roli rodzica w motywowaniu dziecka do  dodatkowej systematycznej pracy,
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców na
  terenie poszczególnych szkół,
 • prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie
  zachowań ryzykownych wśród młodzieży gimnazjalnej
  (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze,  samouszkodzenia, komputer itp.)
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców na  terenie poszczególnych szkół,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prezentacja rodzicom filmów z zakresu profilaktyki uzależnień znajdujących się w zasobach PPP.

Prelekcje:

 • „Znaczenie kompetencji wychowawczych wobec nastolatków  w profilaktyce zachowań problemowych okresu dorastania ” .
 • Wspieranie młodzieży z problemami zdrowotnymi w zakresie planowania swojej przyszłości.
 • „Czy twoje dziecko ma trudności w nauce– poznaj ich przyczyny i dowiedz się jak skutecznie jemu pomóc” .
dzial-gimnazum-dla-rodzicow

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU