klotnia48x609

Udzielanie pomocy  w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych poprzez:

  • prowadzenie warsztatów: ,,Szkoła dla Rodzicówi Wychowawców” cz. I – realizacja programu „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” ( II semestr);
  • dyżury konsultacyjne psychologa na terenie ZSP w Iłowej – porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli (zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, dydaktycznych i innych);

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU