klasy-I-III-dla-rodziców

Dział oferuje dla rodziców wsparcie obejmujące:

  • Porady indywidualne bez badań dla rodziców , opiekunów dzieci odnośnie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem, nauką i zachowaniem.
  • Praca doradczo- informacyjna z rodzicami opiekunami, nauczycielami przy przekraczaniu przez dziecko progu edukacyjnego (adaptacja do klasy pierwszej).
  • Udzielanie rodzicom i opiekunom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
  • Prowadzenie psychoterapii rodziców w zakresie problematyki związanej z edukacją uczniów.

Warsztaty i pogadanki:

  • „Konflikty w klasie „dotyczy przemocy rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z nią”.
  • „Zaburzenia mowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym”
  • „Etapy nauki czytania”
  • „Dobry start ‘przygotowanie dziec-ka do podjęcia nauki w szkole
  • „Szkoła dla rodziców”

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU