dział-ucznów-starszych---dla-rodziców

Oferta działu obejmuje udzielanie porad bez badań (rodzicom, nauczycielom, pedagogom szkolnym i innym zainteresowanym osobom w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego).

Realizowane prelekcje na temat problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci objętych opieką działu:

  •  „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny? – jak zmotywować dziecko do nauki.”
  •  „Moje dziecko mnie nie słucha” – jak zachęcić dziecko do współpracy, lepiej karać czy nagradzać?
  •  „Jak być dobrym rodzicem” – podstawowe umiejętności wychowawcze.
  • Realizacja programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców.”

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU