edukacja-wczesnoszkolan-dla-rodziców

Oferta pomocy indywidualnej

 • Poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Prowadzenie mediacji i negocjacji rodzinnej
 • Spotkania konsultacyjne psychologiczne , pedagogiczne i logopedyczne

Oferta grupowa

 • „Dojrzałość szkolna dziecka”
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego”
 • „Wpływ postaw wychowawczych na funkcjonowanie emocjonalne dziecka”
 • „Profilaktyka zachowań niepożądanych”
 • „Szkoła dla rodziców”
 • „Adaptacja dziecka do warunków przedszkola”
 • „Dlaczego warto wybrać dla dziecka pełnosprawnego klasę integracyjną?”
 • „Współdziałanie rodzica z nauczycielem”
 • „Profilaktyka agresji”
 • „Współczesne trendy zagrożeniem dla rozwoju mowy najmłodszych”

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU