asertywność-magazyn

ASERTYWONŚĆ, STRES, INTEGRACJA

Asertywność to umiejętność wyrażania siebie w kontaktach interpersonalnych, zdolność mówienia „NIE” i posiadania własnego zdania. Ważne jest, aby była ona rozwijana już od najmłodszych lat życia, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.

Dowiedz się więcej →

CZYTANIE I PISANIE

Pisania i czytanie to główne umiejętności, które nabywane są przez dzieci w początkowej fazie edukacji. Nie wszystkie dzieci jednak, pomimo dobrego rozwoju umysłowego potrafią nabyć te umiejętności w czasie, kiedy program nauczania tego przewiduje.

Dowiedz się więcej →

CZYTANIE-I-PISANIE-MAGAZYN
profilaktyka-uzaleznieni-magazyn

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Celem programu jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym zanim się pojawią poprzez prowadzenie pogadanek psychoedukacyjnych, dyskusji i warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Dowiedz się więcej →

PRZEMOC, AGRESJA

Agresywne zachowania wśród dzieci i młodzieży stanowią coraz częstszy problem. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest coraz to młodszy wiek, w którym takie zachowania są obserwowane. Dlatego uświadamianie zachowań agresywnych powinno nastąpić już od wczesnego etapu edukacji.

Dowiedz się więcej →

aresja-magazyn
logopeda-MAGAZYN

USPRAWNIENIE MOWY

Mowa kształtuje się w pierwszych latach życia dziecka, dlatego bardzo ważne jest, aby już od momentu jego urodzenia, rodzice dużo o niego mówili. Pozwoli to na osłuchanie się dziecka z językiem, a także posiadanie wzoru do naśladowania i wyrażania własnych myśli. 

Dowiedz się więcej →