Asertywność to umiejętność wyrażania siebie w kontaktach interpersonalnych, zdolność mówienia „NIE” i posiadania własnego zdania. Ważne jest, aby była ona rozwijana już od najmłodszych lat życia, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i realizowany jest przez psychologów i pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy.

ASERTYWNOSC-WPIS
 • „Ja i moja klasa” – program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas V szkół podstawowych – pedagog M.Misztal
 • „Warsztaty integracyjne dla młodzieży klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych” – pedagog M.Misztal
 • „Poznajmy się” – scenariusz zajęć dla uczniów klas I – pedagog G.Fedorowicz
 • „Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie” – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – pedagog G.Fedorowicz
 • „Tworzymy klasę” – program dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych – psycholog A.Karaś-Kałwa
 • „Zajęcie integracyjne dla uczniów klas I gimnazjum” – pedagog K.Sobański
 • „Bądź asertywny” – scenariusz zajęć dla uczniów klas ponadgimnazjalnych – psycholog A.Karaś-Kałwa
 • „Bądź asertywny – umiejętność odmawiania” – scenariusz zajęć dla uczniów klas VI – pedagog K.Sobański
 • „Radzę sobie ze stresem” – scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – psycholog A.Karaś-Kałwa
 • „Asertywności można się nauczyć” – program psychoedukacyjny dla uczniów klas VI szkół podstawowych – pedagog M.Misztal
 • „Walka ze stresem” – zajęcia profilaktyczne w ramach promocji zdrowia dla uczniów klas I-III gimnazjum – pedagog K.Tomczyk
 • „Radzę sobie ze stresem” – dla uczniów gimnazjum klas III gimnazjum – psycholog M.Orzeł
 • „Jak można złościc się bezpiecznie ?” – program przeznaczony dla młodzieży – psycholog M.Orzeł

POZOSTAŁE PROGRAMY