Pisania i czytanie to główne umiejętności, które nabywane są przez dzieci w początkowej fazie edukacji. Nie wszystkie dzieci jednak, pomimo dobrego rozwoju umysłowego potrafią nabyć te umiejętności w czasie, kiedy program nauczania tego przewiduje. Dlatego z myślą o nich, w celu uniknięcia przyszłych niepowodzeń w szkole, nasza poradnia przygotowała zestaw programów, które pozwolą rozwijać te zdolności.

czytanie-i-pisanie

Program obejmujący zagadnienia z zakresu czytania i pisania kierowany jest w szczególności do uczniów klas podstawowych – zarówno tych początkowych, jak i ostatnich oraz gimnazjum. Zajęcia posiadają formę warsztatową, która w przystępny sposób pozwala szybciej przyswajać wiedzę.

Zajęcia dotyczą pisania, czytania, ortografii czy sposobów nauki i zapamiętywania i prowadzone są przez specjalistów – pedagogów z wieloletnim doświadczeniem.

 • „Program zajęć reedukacyjnych do realizacji w ramch zespołu korekcyjno-kompensacyjnego klas I-III” – pedagog K.Tomczyk
 • „Program zajęć korekcyjno-reedukacyjnych w klasie socjoterapeutycznej klas III” – pedagog K.Tomczyk
 • „Przykłady ćwiczeń usprawniających zaburzoną analizę i syntezę słuchową klas I-III” – pedagog K.Tomczyk
 • „Przykłady ćwiczeń usprawniających zaburzoną percepcję wzrokową klas I-III” – pedagog K.Tomczyk
 • „Ćwiczenia wspomagające rozwój pojęć i operacji matematycznych dzieci 5-6-cio letnich” – pedagog E.Milewska-Patka
 • „Ćwiczenia usprawniające zaburzoną lateralizację i orientację przestrzenną, analizę i syntezę słuchową i wzrokową” – pedagog E.Milewska-Patka
 • „Zabawy z pismem” – zajęcia warsztatowe dla uczniów z dysgrafią na wszystkich etapach edukacji – pedagog G.Fedorowicz
 • „Mapy pamięci – metoda pozwalająca zapamiętać duże partie materiału”– zajęcia warsztatowe dla uczniów klas maturalnych – pedagog G.Fedorowicz
 • „Ortografia nie taka straszna” – warsztaty dla uczniów z dysortografią na wszystkich etapach kształcenia – pedagog G.Fedorowicz
 • „Doskonalenie zdolności poznawczych” – scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – pedagog G.Fedorowicz
 • „Dyslekcja rozwojowa – symptomy i formy pomocy uczniom dyslektycznym” – prelekcja dla nauczycieli – pedagog G.Fedorowicz
 • „Wykorzystanie mnemotechniki w pracy z dzieckiem dyslektycznym” – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców – pedagog G.Fedorowicz
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły – pedagog E.Milewska-Patka
 • „Poradnik dla nauczycieli i rodziców do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – pedagog E.Milewska-Patka
 • „Blaski i cienie dorastania” – program dla nauczycieli gimnazjum – psycholog M.Orzeł, pedagog K.Sobański

POZOSTAŁE PROGRAMY