Poniższe programy przeznaczone są dla uczniów VI klas podstawowych, gimnazjów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którzy ze względu na swój młodzieńczy wiek oraz podatność na „modę” wśród rówieśników narażeni są na pierwsze spotkania z substancjami odurzającymi.

PROFILAKTYKA-UZALEŻNIENI

Ich celem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym zanim się pojawią poprzez prowadzenie pogadanek psychoedukacyjnych, dyskusji i warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Scenariusze zajęć poruszają takie zagadnienia jak:

  • „Odnaleźć siebie” – program psychoedukacyjny dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych – pedagog M.Misztal, G.Fedorowicz
  • „Narkotyki – nie biorę” – program z profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI szkół podstawowych – pedagog M.Misztal
  • „Chemiczna pułapka” – program z profilaktyki uzależnień od nikotyny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – pedagog M.Misztal
  • „Życie bez nałogów” – program antynikotynowy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – pedagog M.Misztal, psycholog A.Karaś-Kałwa, pedagog K.Sobański
  • „Przełamywanie mitów” – scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum – pedagog G.Fedorowicz
  • „Alkohol, złe nawyki, zdrowie – tak” – warsztaty socjoterapeutyczne – pedagog E.Milewska-Patka

POZOSTAŁE PROGRAMY