Agresywne zachowania wśród dzieci i młodzieży stanowią coraz częstszy problem. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest coraz to młodszy wiek, w którym takie zachowania są obserwowane. Dlatego uświadamianie zachowań agresywnych powinno nastąpić już od wczesnego etapu edukacji. Oferowane przez naszą Poradnię programy z cyklu „Przemoc – agresja” adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

agresja-przemoc

Celem programów jest uczenie samokontroli w kontaktach z innymi, kształtowanie postaw wolnych od agresji i przemocy, rozwijanie umiejętności obrony przed przemocą , a także nauka sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Scenariusze zajęć obejmują takie tematy jak:

  • „Nie dotykaj mnie, kiedy mówię – nie” – program edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – psycholog S.Matuszewska
  • „Dotyk dobry i zły” – program dla uczniów klas IV szkół podstawowych – psycholog A.Karaś-Kałwa
  • „Przemoc dzieci wobec dzieci” – program dla uczniów klas V – psycholog A.Karaś-Kałwa
  • Przeciw przemocy” – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – pedagog E.Domagała, K.Sobański
  • „Stop dla agresji” – program przeznaczony dla uczniów SOSW – psycholog M.Orzeł
  • „Bez uprzedzeń i agresji” – program przeznaczony dla uczniów gimnazjum – psycholog M.Orzeł

POZOSTAŁE PROGRAMY