Mowa kształtuje się w pierwszych latach życia dziecka, dlatego bardzo ważne jest, aby już od momentu jego urodzenia, rodzice dużo o niego mówili. Pozwoli to na osłuchanie się dziecka z językiem, a także posiadanie wzoru do naśladowania i wyrażania własnych myśli.

logopeda-WPIS

Nie zawsze jednak płynność mówienia jest zadowalająca, dlatego właśnie z myślą o dzieciach posiadających tego typu trudności, powstały programy, mające na celu usprawnianie mowy poprzez różnorodne ćwiczenia. Program został przygotowany przez wykwalifikowanych logopedów, posiadających duże doświadczenie w pracy z dziećmi.

  • „Program rozwijający mowę i myślenie” – etap I – logopeda W.Szydzik
  • „Program kształtujący rozwój mowy dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” – logopeda W.Szydzik
  • „Indywidualny program terapeutyczny pacjenta jąkającego się w warunkach naturalnych” – logopeda R.Dziurdzia-Pernal
  • „Ćwiczenia rozwijające mowę u dzieci dyzartycznych” – logopeda W.Szydzik
  • „Ćwiczenia funkcji poznawczych – mowa czynna” – logopeda W.Szydzik
  • „Słucham, rozumiem, mówię” – terapia grupowa dla dzieci 5-6 letnich z opóźnieniem mowy – logopeda R.Dziurdzia-Pernal

POZOSTAŁE PROGRAMY