Spotkanie sieci instytucji

Dnia 26.11.2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się spotkanie sieci instytucji pt. „Czynniki indywidualne i społeczne warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Szkół Podstawowych z terenu powiatu żagańskiego, Poradni – Psychologiczno Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, Młodzieżowego Centrum Kariery w Żaganiu oraz Szkół Ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

Tematyka spotkania obejmowała:

  • Omówienie głównych założeń projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
    w Powiecie Żagańskim” w kontekście poradnictwa zawodowego.
  • Prelekcja pt. „Czynniki indywidualne i społeczne warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych”.
  • Prezentacja ofert edukacyjnych, osiągnięć i sukcesów szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

Na fotografii: Zaproszeni goście w trakcie prezentacji prowadzonej przez doradcę konsultanta.

 

Leave a reply