Spotkanie sieci instytucji

27.04.2018r o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 27.04.2018r o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się spotkanie sieci instytucji pt. „Współpraca miedzyinstytucjonalna”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Poradni – Psychologiczno Pedagogicznej w Żaganiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu oraz przedstawiciele szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

Podczas spotkania:o Przedstawiono plan działań doradcy – konsultanta i szkolnych doradców zawodowych na II połowę roku 2018 realizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.o Poprowadzono prelekcje pt. „Współpraca międzyinstytucjonalna – cele i zadania”.o Nastąpiła wymiana myśli, doświadczeń i pomysłów.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, było to pierwsze spotkanie w ramach sieci instytucji zorganizowane w 2018 roku.

Leave a reply