Poniżej znajdują się wnioski o wydanie poszczególnych orzeczeń, opinii czy zaświadczeń. Prosimy o pobranie interesującego dokumentu, wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie go do naszej placówki.

Nazwa dokumentuLink do pobrania
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznychPobierz
Wniosek o wydanie opinii po badaniach diagnostycznychPobierz
Opinia nauczyciela polonistyPobierz
Wniosek o wydanie orzeczeniaPobierz
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia - dot. nauczania indywidualnegoPobierz
Opinia nauczyciela o uczniu kierowanym do PPP (załącznik do wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych).Pobierz
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia - dot. rocznego ind. przygotowania przedszkolnegoPobierz
Zaświadczenie lekarskieo stanie zdrowia ucznia-dot. kształcenia specjalnegoPobierz
Wniosek o przyjęcie na terapięPobierz
Wniosek o przeprowadzenie badań przesiewowychPobierz
Wniosek dla szkół o zajęciaPobierz
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - opinia nauczycieli dot. ścieżki zindywidualizowanejPobierz
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - Zaświadczenie lekarskie dot. zindyw. ścieżkiPobierz
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - Opis funkcjonowania dzieckaPobierz
Wniosek o szkołę dla rodzicówPobierz